☽ Välkommen ⚚ Welcome ☾

☽ Välkommen ⚚ Welcome ☾

Välkommen hit. Jag heter Tobias Vemmenby och jag vill hjälpa och inspirera dig till bättre hälsa och ett friare liv. Som någon som har, mer eller mindre, blivit övergiven av ‘systemet’ förstår jag väl frustrationen och hjälplösheten man kan känna när är för bra för att någon ska hjälpa en, men för dålig för att egentligen kunna göra något. Jag är övertygad om att vi är menade att vara mer än Netflix-tittande, pillerätande, frigående skatteslavar.

Under Healing-menyn hittar du vad jag kan erbjuda i fråga om hälsa. Under Krönike-menyn hittar du min tvåspråkiga blog. Som du säkert har märkt är denna webbsida under uppbyggnad, men det ska förhoppningsvis bli mer utfyllt inom kort.

Welcome! My name is Tobias Vemmenby and my mission is to help and inspire you to better health and a freer life. I have tried to use the healthcare system to get help with my own issues, but at best gotten crumbs for my efforts. I know what it means to be considered to well to help, yet be to worse for wear to really do much of anything. I am convinced we are meant to be more than Netflix-consuming, pill popping free-range tax-slaves.

Under the Healing-menu you will find what I am offering regarding health. And under Chronicle, you will find my bilingual blog. As I’m sure is abundantly clear by now, this website is a work in progress.

Friskrivning: Jag är inte, och har aldrig varit, läkare. Mina idéer och tankar kring hälsa är mina egna och springer ur mina personlig efterforskningar för att försöka göra mitt eget liv drägligt.[/mfn]Något allopatisk medicin förvisso i praktiken sa inte var möjligt utan uppmanade till smärtstillande för resten av livet.[/mfn] Det står dig fritt att utforska vad jag kommit fram till och mina tankar, men du gör det på eget ansvar med eget förnuft. Är du osäker, konsultera din husläkare.

Disclaimer: I am not now, nor have I ever been, a medical doctor. My health ideas are my own and stem from studies for my health journey1To be fair, a health journey allopathic medicine in essence told me couldn’t be done, nor did they ever offer any solutions or ideas., you are free to use my services and recommendations at your own discretion and responsibility. If you are unsure, consult your physician.

The Land Of The Living Is A Mystery; Be Open To It!

Tobias VemmenbyTender of the Fire