⚖︎ About

⚖︎ About

Jag heter Tobias Vemmenby och har efter många irrfärder i livet hamnat här. Jag vill ägna mitt liv åt att försöka hjälpa både mig själv och andra att må bättre och leva gott, så länge vi är här nere. Genom egna skador och problem har jag fått uppleva den allopatiska vården en del, och är väl personligen inte särskilt imponerad om jag ska vara ärlig.1Healing ersätter inte sjukvård, och rådgör med din läkare innan du gör förändringar med mediciner och behandlingar. Glöm inte heller att för akutsjukvård är det akuten som är bäst lämpad.

Allt jag gör hjälper inte alla, det är naturligt med den typ av saker jag erbjuder. Men jag tror samtidigt att i princip allt går att helbrägdagöra, det gäller bara att hitta rätt trådar att nysta i. Ibland kanske jag har den, ibland någon annan healer. Valet är ditt, och din hälsa är ditt ansvar! Men jag hjälper gärna om och där jag kan.

Jag är även utbildad i, bland annat, EFT/TFT, Reiki, chakra- och tidigare liv terapi, men är ännu ny på detta, och tycker generellt att Body Code är väl så effektivt, och kommer med distansfördelen. På sikt kommer jag framför allt erbjuda någon form av samtalshjälp/coaching, med NLP, mindfulness, och WAVE. Jag studerar bland annat med Achology i Skottland, Transformation Academy i USA, HeartMath Institute i USA, samt The Strange Ways to Personal Development i England. Jag har också studerat under exempelvis Lisa Powers, Sonia Ricotti, Devon Hase, Mark Perren-Jones, Sal Jade, Melissa Crowhurst & Natalie Ledwell.

I övrigt spenderar jag mycket tid med mina och min mors hundar, två Golden Retrivers, och är mer och mer intresserad av både frihet, självhushållning och med det även frihet från statlig och korporativ övervakning och detaljstyrning. Vår rätt att leva fritt och efter egen skön behöver försvaras.

Jag studerar också mysterierna och både tror på, och upplever, en levande, verklig och närvarande andlig dimension.

☽ ⚚ ☾

My name is Tobias Vemmenby and after many an interesting turn in life, this is where I’ve ended up. I want to dedicate my life to try to help others as well as myself to find better health and live a good life while we’re down here. Through injuries and problems I’ve experienced a fair bit of the allopathic healthcare system, and I’m not, to be honest, impressed.2Healing is not a replacement for healthcare, and always consult with your doctor or healthcare provider before making any change. For emergencies always contact your doctor or your local A&E/ER..

The nature of healing means that not everyone will have the same success with every modality. However, I personally believe that pretty much anything can be healed. You just have to find the right thread to pull. And that can be harder than it sounds! In somecases, I am hopefully the man to help, at other times it will be someone else. The choice is always yours, and your own health is your responsibility. But I’d love to help if and where I can.

Certificates ⚚ Diplom