Druidens Bön

Druidens Bön

Denna bön gavs mig1Dock inte som hemlig kunskap, utan för att användas och fritt delas med av. av den Ärkedruid som ursprungligen initierade mig in i mysterierna värld. Den var då nyskriven av honom och en häxa för att båda saknade en bra enkel bön att snabbt ta till vid behov. Den döptes till Druidens Bön och under de år vi tre samarbetade använde vi den ofta. Senare har jag ändrat en ordalydelse, och lagt till avslutningen. Jag använder den i princip dagligen för det känns bra och rätt, när jag är ute och går bland ruiner och natur. Om den ger dig något, inte minst så här till Valborg & Beltane, väl bekomme!

Druidens Bön

Druidens Bön

Framför mig livets ljus.
Bakom mig strävans skugga.
På min vänstra sida kärlekens sköldar.
På min högra kraftens runor.
Ovan mig visdomens stjärna.
Under mig kunskapens stig.
Inom mig den eviga kraften från förfäder, andar, gudar, & gudinnor.
Från Sol fader, & Jord moder.
Från kärleken & broderskapet mellan allt levande.

Vid Eld, Vatten & helgade Träd – Så Må Det Vara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *