⚕︎ Body Code

⚕︎ Body Code

DiscoverHearling Certified Emotion Code Practitioner

Jag är utbildad av Discover Healing i en healing typ som kallas Emotion Code1Kallas ibland Emotionskoden på svenska. och Body Code2Kallas ibland Kroppskoden på svenska.. Dessa två ‘koder’ är varianter av energihealing, och vilar på det faktum att allt i grunden är energi; inklusive våra känslor, kroppar och övertygelser. Dessa ‘koder’ är verktyg som enkelt kan hjälpa oss hitta instängda energier, obalanser med mera, och sen hjälpa till att lossa och släppa dem.

“”Vi är inte fel skapta. Känsloenergier är den underliggande orsaken till en mängd problem.”

Med Emotion Code och Body Code kan vi identifiera vilken energi, vilket emotionellt bagage3Redan våra föräldrars, i synnerhet våra mammors, energier kan påverka oss i livmodern eller rent av ärvas både andligt och epigenetiskt. Dessa kommer sen påverka oss negativt livet igenom om vi inte förlöser dem., som behöver släppas så att kroppen och sinnet kan återfå balans. Utgångspunkten är att genom att återställa din energibalans i kropp och sinne, skapar vi förutsättningen för att din naturliga läkeförmåga ska kunna arbeta med full kraft. Din kropp och ditt undermedvetna vet vad du behöver, både fysiskt och emotionellt. Det är den kunskapen vi utnyttjar för att hjälpa din kropp att blomstra.4Exempel på problem många sett mildrade eller i vissa fall helt blivit av med är migrän; smärtor i nacke, rygg eller knän; karpaltunnelsyndrom; astma; fibromyalgi; kronisk trötthet; matsmältningsbesvär; barnlöshet(!); depression, ångest, panikattacker, PTSD; ensamhet; smärtsamma minnen; relationsproblem; fobier; ekonomiska problem; självsaboterande mönster. Märk väl att inga garantier kan ges.

“När ditt medvetna och undermedvetna är på samma sida förändras ditt liv snabbt i positiv riktning.”

Healers don't heal you; they assist you heal you.
DiscoverHearling Certified Body Code Practitioner

Det är av vikt att förstå det undermedvetna och det medvetnas respektive roller i energihealing. Det undermedvetna utgör uppskattningsvis kring 90% av vårt totala medvetande. Det undermedvetna är den del som lagrar all information, kontrollerar hjärtrytm, matsmältning, och när och vilka emotioner som fastnar och stängs in i dig. Vårt vakna medvetande är det vi använder dagligen för beslut och tankar. Men där finns inte vattentäta skott dem emellan. Det undermedvetna påverkar det medvetna på många sätt. Inte minst genom att det filtrerar hur vårt medvetande ser och uppfattar världen. Om detta filter är fullt av ‘skräp’ kommer det naturligt påverka oss negativt.5Att vi dessutom tenderar att lägga större vikt vid det negativa, och både media och sociala medier aktivt utnyttjar detta gör det ju inte mindre tungt för många.

“5% av vad vi är är vårt medvetna jag. 95% är undermedvetna program vi har lärt oss.”

Dr Joe Dispenza

“Genom att vi med muskeltestning, kinesiologi, kan få direkt tillgång till det undermedvetna, kan vi identifiera dessa filter och ta bort dem. På så sätt blir du mer närvarande och kan känna dig mer samman med ditt högre jag, jorden och alltet. Du skapar då automatiskt harmoni mellan din kropp och själ ner på cellnivå, hela vägen ut till din omgivning.”

Den främsta skillnaden mellan Emotion Code och Body Code är att den förra fokuserar enkom på instängda emotionella energier. Med Body Code kan man undersöka ett betydligt bredare spektra av energiblockeringar. Sålunda, om du tror att dina problem främst är av känslomässig karaktär är Emotion Code ett utmärkt alternativ. Skulle det visa sid att det inte verkar kunna lösa dina problem, då är Body Code ett betydligt kraftfullare verktyg. Systemet omfattar Emotion Code, men har en holistisk syn på välmående, och använder sig av sex nyckelområden där våra problem har sina rotorsaker. Med det här systemet kan vi hantera många fler sorters obalanser som det undermedvetna kan hjälpa oss bena upp, så att vi enkelt kan hantera dem steg för steg. Body Code har visat sig kunna hjälpa vid en mängd olika tillstånd och har dessutom fördelen att man enkelt kan få healing på distans. En ytterligare fantastisk möjlighet är att vi även kan använda systemet för att bistå våra fyrfota vänner, och jag har själv sett fina resultat med både katter och hundar. Dr Brad6Svensk kort intervju med Dr Brad. har ett spektakulärt fall med en häst som är värt att lyssna på.

⚡️ Energi7Energy🎛️ Kretsar & System8Circuits or Systems⚖️ Felinställningar9Misalignment
🦠 Patogener10Pathogen🍽️ Näring & Livsstil11Nutrition or Lifestyle☠️ Giftbelastningar12Toxin
De sex nyckelområdena.

Det är viktigt att komma ihåg att varken Emotion Code eller Body Code är till för att behandla sjukdom. De används för att ta bort underliggande obalanser i kroppen, för att på så sätt tillåta kroppen att komma i bästa möjliga tillstånd för att läka sig själv. Energihealing tar alltså bort energiobalanser, vilket förvisso ofta kan leda till att klienter upplever förbättrad mental och fysisk hälsa och mindre smärta.

“Om ditt undermedvetna tycker du behöver vara singel eller bli straffad eller är oförtjänt av något, kommer det vara mycket svårt att attrahera kärlek, pengar och framgång. Och även om du skulle lyckas är det vanligt att du till slut förlorar allt trots hårt arbete.”

Med hjälp av Emotion Code kan vi även ta oss an din hjärtvägg. En hjärtvägg är som en mur ditt undermedvetna bygger upp kring ditt hjärta, med instängda emotioner som material, för att skydda dig från olika typer av sorg och negativa känslor. Det är fullt normalt, och under själva sorgearbetet efter exempelvis ett dödsfall eller en skilsmässa ska det finnas ett skydd där. Det stabiliserar och skyddar oss under turbulens. Men när det är över är det inte alltid vår undermedvetna släpper dessa emotioner, och väggen hårdnar och leder till problem att känna djupa känslor och att känna koppling till andra. Det kan rent av hindra oss från att ens hitta kärleken igen. Med hjälp av Emotion Code kan dessa instängda emotioner identifieras och släppas. Många kan uppleva det som att tyngd faller från deras hjärta när den är borta.

Klicka här för att se en bra dokumentär om Emotion Code, e-Motion.

Jag erbjuder Emotion Code, hjärtväggsupplösning (kan sträcka sig över mer än ett tillfälle), Body Code, och djursession. Kontakta mig genom att skicka ett e-brev 📮📯📬. Normalt sett gör jag mina behandlingar på distans och en session tar 25-30 minuter. Ofta är det så att ditt undermedvetna begränsar oss i hur mycket vi kan släppa i en sittning.

OM jag inte var rädd, då skulle jag…

Sessions typPris
Emotion Code Session400 kronor
Body Code Session500 kronor
Hjärtväggsupplösning600 kronor
Djur-session500 kronor

Jag är även utbildad i, bland annat, EFT/TFT, Reiki, chakra och tidigare liv terapi, men är ännu ny på detta, och tycker generellt att Body Code är väl så effektivt, och med distansfördelen. På sikt kommer jag framför allt erbjuda någon form av samtalshjälp/coaching, med NLP, mindfulness, och WAVE. Jag studerar för närvarande bland annat med Achology i Skottland, Transformation Academy i USA, samt The Strange Ways to Personal Development i England. Jag har också studerat under exempelvis Lisa Powers, Sonia Ricotti, Devon Hase, Mark Perren-Jones, Sal Jade, Melissa Crowhurst & Natalie Ledwell.

Viktigt! Emotionskoden & Kroppskoden verkar som energihealing och ersätter inte medicinsk vård. Konsultera din läkare eller uppsök annan hjälp vid akuta besvär. Sluta inte medicinering utan att rådfråga din läkare först. Det är inte heller så att Emotionskoden & Kroppskoden kan garantera resultat.

“Att förbättra och utveckla oss själva är det bästa sättet att förbättra och utveckla världen på.”

Dr Joe Dispenza